...
  • Onur Akbunar

Asur Kralı II Sargon'un Kanatlı Cin kabartması

Kanatlı Cin kabartması Asur Kralı II Sargon'un sarayında bulunmuşturKanatlı cinler, Asur heykel ve kabarma sanatında geleneksel bir kavramdır. Kanatlı cin tasvirleri genelde kuş kanatlarına sahip sakallı erkek olarak tasvir edilir. Söz konusu motif, özellikle Kraliyet saraylarında ve krallara ait yerlerde tasvir edilmiştir ve en güzel örnekleri II. Ashurnasirpal'ın Kalhu sarayında ve II. Sargon'un Dur-Şarrukin sarayında en güzel örnekleri görülür. Bu kabartma da Kral II Sargon'un Dur-Şarrukin sarayının kuzey duvarında bulunmuştur ancak daha sonra Louvre Müzesine götürülmüştür.


Dur-Şarrukin günümüzde Horsabad olarak bilinir ve bu dönemde Asur'un başkentidiydi. Asur başkenti M.Ö. 706 öncesinde, on yılda, inşa edilmiş ancak asla tamamlayamamıştı. Sargon'un bir savaşta ölümünden sonra, başkent 20 km güneydeki Ninova'ya kaydırılmıştır. Detayda görülmeyen ve başka bir müzede bulunan Hayat Ağacı motifi de bu kabartmanın bir parçasıydı.


Cin kelimesinin semitik kelime GNN (جَنّ / جُنّ / ǧann) kökünden geldiği düşünülmektedir ve 'görünmeyen' 'gizlenen' manasına gelir; Kelime manası itibariyle bir çeşit ruh yada koruyucu tanrısal varlıktı. Bazı dil bilimciler kelimenin kökeninin Latince bir kelime olan "Genius"tan, bazıları ise Aramice kelime "Ginnaya" dan geldiğini ileri sürerler ki ikinci kelime Tanrı, tanrısal manasına gelmektedir.


Bu varlık Sümer ve Akkad'arda"Abgal" yada"Apkallu" olarak biliniyordu. Bunlar yedi tane koruyucu, bilge tanrıydı;


özellikle de tedavi büyülerinde çağırılırdı.


Abgallar, Tufan'dan önce insanlara medeniyeti getirmek üzere Enki tarafından (akkadça: Ea)


yaratılmışlardır. Mitolojiye göre,


Apkallu olarak bilinen varlıklar anti diluvianik dönemde Tanrı Enki'yle beraber yaşıyorlardı. Uruk kentinde bulunan bir metin Tufan öncesinin kral ve yedi varlığa işaret eder.


Bunlar:


U-An, U-An-dugga, Enmedugga, Enmegalamma, Enmebulugga, An-Enlilda ve Utuabzu

0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör

İNUHA Abone Ol

© 2023 by TheHours. Proudly created with İnuha.com

Sitede yayınlanan içerikler izinsiz kullanılamaz. Tüm Hakları Saklıdır.
© 2020 İNUHA