...
  • Onur Akbunar

SAKLIYORLAR ! Sahabe'nin Deccal ile buluşması ve Kıyamet

Deccal'i Gerçekden Bizden Saklıyorlar mı ?Deccal şu anda bulunduğumuz dünyada bir yerde bizimle birlikte adada tutuluyor ve onun ortaya çıkışı giderek azalıyor , Deccal sizce tam olarak nerede olabilir ? Sizi Deccal ile buluşan sahabe'nin hıkayesini aktaracağım ama öncellikle Deccal kim ?


Deccal'ın alametlerini 1400 yıl önce müminlere bildirdi.Rivayetlerde Deccalın çıkışı, kâinatın en korkunç hadiselerinden birisi olarak gösterilmiştir.Bundan dolayıdır ki Peygamberimiz (s.a.v.), ümmetine özellikle onu haber vermiş, fitnesinden sakınmış ve ümmetini de sakındırmıştır..

Hristiyan eskatolojisinde Antichrist, Yahudi eskatolojisinde ise Armilus karşılığı olarak bilinir..


Deccalın şerri öylesine büyüktür ki, Peygamberimizin (s.a.v) bildirdiğine göre o çıktığında, korkudan, onun şerrinden kurtulmak için insanlar dağlara kaçma zorunda kalacaklardır..

Deccal, Arapça bir kelimedir, "decl" kökünden gelir. Sözlüklerde verilen mânâya göre Deccal, "yalancı, hîlekâr; zihinleri, gönülleri, iyi ile kötüyü, hak ile bâtılı karıştıran, bir şeyi yaldızlayıp gerçek yüzünü gizleyen, bucak bucak her yeri dolaşan müfsid ve mel'ûn bir kişidir." Bir hadis-i şerifte, özellikle onun, "yalancı, dalâlete sürükleyici" özelliğine dikkat çekilmiştir..


Deccal’in zamanı geldiğinde tüm dünyayı karıştıracağını ve Dünya üzerinde bir yerde tutulduğunu söylesem...


Az sonra yazacağım yazı çok ilginizi çekecek.Sizi deccal ile yüz yüze konuşan sahabenin başından geçen olayı yazacağım.

Sahabe öyle şeyler söylemiş ki şu anda günümüze baktığımız da acaba çıkışı yakınlaştı mı diye sormadan edemiyorum.

Sizi daha fazla tutmadan biraz eskiye götürmek istiyorum.Şimdi sizi deccalin tam olarak nerede saklandığını,herkesin kullandığı harita uygulaması Google Earth'ın adanın üzerine karartıldığını ve adanın etrafını özel harekat gemileri ve denizaltı ile korunduğunu ilginç bilgilere değinelim.


Peygamber efendimiz bir çok kez sahabeleri ile Deccal ile Mesihin zuhurundan bahsederdi.Bir gün sahabelerine konuşmak için mimbere çıktı ve onu dinleyen sahabelerine şöyle dedi ;


“Herkes namaz kıldığı yerde kalsın” Sonra , sizi neden topladım biliyor musunuz? diye sordu

Ardından yanındaki Temim Ed Dari isimli kişiyi göstererek şöyle dedi;


“Temim benim size deccal hakkında bugüne kadar anlattıklarımı uygun bir olay anlattı bana”

Peygamberimiz Temim Ed Dariye Başından geçenleri sahabeleri anlatmasını buyurdu .


Sahabeler pür dikkat dinliyorlardı önceleri Hristiyan iken sonra Müslüman olan Temim yaşamış olduğu çok ilginç olayı anlatmaya başladı.

TEMİM ve arkadaşları Adaya Çıkışı

Temim 30 kişiden oluşan bir ekip ile deniz yolculuğuna çıkmıştı.Fakat deniz yolculuğunda planlamadıkları şekilde ilerliyor ve olumsuz hava koşulları yüzünden oldukça zorlu geçiyordu.1 ay boyunca süren şiddetli fırtına ve fırtınanın getirdiği dalgalarla boğuşmak zorunda kalıyorlardı.Uzun doğa mücadelesinden sonra güneş batmaya yaklaştığı zaman ilerde bir ada gördüler ve dümeni hızlıca adaya doğru ilerlediler ve adaya yaklaştıklarında sandalları indirip adaya çıkmışlardı.
Adaya çıktıklarında tahmin etmedikleri bir şey fark ettiler. Adaya ayak bastıklarında yüzün önü neresi olduğu belli olmayacak şekilde önü arkası acayip kıllı bir mahlukla karşılaştılar. Ne hayvanı benziyor ne insana. Ne olduğunu çözememişlerdi. Fakat insanlar gibi konuşabiliyormuş.Şaşkın içerisinde ona sormuşlar ;

– “Sen de kimsin”

– “Ben Cessaseyim”

– “O da ne” demişler

ama bu soruyu ne kadar sorsalar bu sorunun cevabını alamamış olsalarda Cessase senin kelime anlamına bakıldığında casus demek olduğunu öğreniyoruz. Tabii casusluk ile ne alakası var onu bilemiyorum.(Bazı rivayetlere göre kıyamet alametlerinde yer yüzüzüne çıkacak olan Dabbe’tül Arz ‘a ait olabileceği yönünde)


Cesase daha sonra sahabelere ;

- “Siz Şuradaki Manastır görüyor musunuz? işte orada büyük bir zevkle sizi bekleyen bir adam bulunmakta sizden haber bekliyor Ona gidin”


Temim içeride adam olduğunu duyduktan sonra arkadaşları ile birlikte bir nebze rahatladılar.

Çünkü konuştukları mahluktan çekinmişler ve ne olduğunu çözememişlerdi.


Hemen yanından ayrılıp tapınağa benzeyen yere doğru ilerlemeye başladılar.

Tedirgin bir şekilde ilerlerken karşılarına beklemedikleri bir manzara ile karşılaştılar.

Cüsse bakımından karşılaştıkları hiç bir insana benzemiyordu.Çok uzun boylu,iri kalın elleri boynuna çok sıkı şekilde bağlı bir şekilde vücudun her yeri zincirlerle tutulmuş durumundaydı.Temim ile Deccal arasında geçen diyalog

Şaşkınlığını gizleyemeyen Temim


-“Sen de kimsin”

diye sormuş Soruya soruyla cevap alan Temim’e O iri insan ;

-”Asıl sen söyle Siz kimsiniz” demiş.


Temim'de Cevap vermiş ;


-” Bizler Araplarız bir Deniz yolculuğuna çıkmıştık fakat denizin dalgalı olduğu zamana denk gelmişiz 1 ay boyunca dalgalarla boğuştuk sonra gemiyi Bu adaya yaklaştırdık dışarıda isminin Cessase olduğunu söyleyen bir varlık senin bizi beklediğini ve sana gelmemizi söyledi.

Bunun üzerine iri cüsseli adam ile temim arasında geçen konuşma şu şekilde devam ediyor ;


-”Bana Beysan Humalıklarından haber verin ..

-”Onu neden soruyorsun ki ?”

– “Hurmaları soruyorum hala meyve veriyor mu ?”

– “Evet hala meyve veriyor. dedi

– “Meyvelerin kesilmesi yakındır , Taberya Gölünden haber verin”

-” Neyini soruyorsun ki Taberya Gölü’nün”

-” Su , Gölde Hala su var mı?”

– “ Evet suyu çoktur”

– “ O halde suyun gitmesi yaklaşmıştır , Peki Zugar Pınarı’ndan haber verin”

– “Neyini soruyorsun oranın ”

– ” Suyu var mı?  Ahali orada Ziraat yapıyor mu ?

– “ Evet suyu çoktur hala ziraat yapılıyor “

– “ Nebilerin nebisinden haber verin, ne yaptı?”

– “ Mekke’den çıktı Yesrib’e yerleşti”

– “ Araplar onunla savaştı mı ?

– ” Evet”

– “ Peki.. Onlara ne oldu ?”

– “ Ona karşı gelen Araplara Üstün olduğunu ve Ona itaat ettiklerini haber verdik”

– “ Öyle mi oldu ?”

– “ Evet”


– “ Ona itaat etmeleri , Onlar için hayırlı olur..  , O Halde ben size kim olduğumu söyleyeyim ben Mesih Deccalim ! Çıkmam için bana izin verilmesi yakındır çıktığımda yeryüzünü dolaşırım. 40 gecede girmediğim hiçbir şehir bırakmam ancak Mekke ve Medine hariç o iki yer bana haramdır. Ne zaman Onlardan birine adım atmak istesem , bir melek beni karşılar ve oraya girmemi engeller. Bu iki şehrin girişlerinde koruyucu melekler vardır.”


Peygamberimizin Deccal ile Konuşan Sahabe olan Temim Ed Dari’nin anlattığı olay sonrası kendisinin Deccal ile ilgili bugüne kadar anlatmış olduğu bilgileri taksit ettiğinden dolayı yüzünde bir tebessüm bulunmaktaydı.


Deccalin Sorduğu Soruları Yorumlayalım

Aralarında geçen bu konuşma Deccalin Sorduğu sorları yorumlayacak olursak

- Deccalin Taberiye Gölü nün suyunu sormasının nedeni kıyamet alametlerde geçen Ye’cüc Me’cüc un çıkışı ile bağlantılıdır.Bu mahluklar Taberiye Gölü'nün suyunu içerek kurutacaklardır

- Diğer soru ise Beysan Hurmalarının hala meyve verip vermediğini sorması

Buradan da Deccalin çıkışına yakın Dünya üzerinde yaşanacak olan kıtlıkları anlıyoruz..


Günümüzde bu aralar kıtlık haberleri çok duymaya başladık.Bazı İslam alimleri ve Papa son günlerde yaşanan Çekirge istilaları  ve dünya genelinde büyük kırklara yol açan bu durumun deccalin çıkışının yakın olduğunun sinyalini verdiğini düşünüyor


Deccali görenler sadece Temim ve arkadaşlarımıydı?

Bu soruların cevaplarını bir çok araştırmacılar ilginç teorileri gündeme getirdiler ilki tüm dünyaca ünlü yüzlerce yıl önce çizilmiş fakat ancak uzaydan bakarak bu derece detayları ile çizilebilecek olan Piri Reis’in haritasında gizli olabilir ..


Eski dönemde kısıtlı mekânlarla böylesine ayrıntılı ile çizilmiş günümüzde dahi hala bir gizemini koruyan bu haritada Piri Reis’in seyahati sırasında denk geldiği bir ada ki bu adayı kırmızı ile belirtmiş ve o adanın hemen dibinde bulunan yarı insan yarı canavarı andıran mahluk .Bir çok araştırmacı Piri Reis haritasındaki gizem’in Deccal ile bağlantılı olduğunu düşünüyor.

Günümüze Gelecek, olursak Araştırmacı-yazarlar Deccal’in bulunduğu Ada ile ilgili çok ilginç bir teoriden bahsediyor.


Araştırmacıların bazıları yaptığı açıklamada Kıyamet Savaşı denilen yani Armegedon için bazı çalışmalar yürüten bir kurumdan bahsediyor.


Adanın etrafı özel savaş gemileri ve denizaltı ile korunuyor.Adanın üzerinde uçuş yasağı var.


Araştırmacıların gözlemlerine göre devlet bu Kurum ile yaptığı çalışmalarda o gün geldiğinde kendini nasıl savunup koruyacağını üzerinde duruyor.


Peki bu Tapınağı temsil eden kurumun kendini savunduğu ona karşı atağa geçeceği kişi kim biliyor musunuz?

- MEHDİ -


Adanın Konumu ve Durumu

Şimdi gelelim Ada konusuna,çoğumuz filmlerden,kitaplardan duymuştur Bermuda Şeytan Üçgeni'ni.. Evet sınırları içerisinde bir ada var ve bu ada turizme kapatılmış büyük bir tapınak'da bulunmakta.


Şimdi Sorulacak 3 tane soru var..

  1. Neden bu Ada turizme kapalı?

  2. Neden adanın üzeri Google Earth te sansürlenmiş durumda ?

  3. Neden Ada Az önce bahsettiğimiz Mehdiye karşı çalışma yapan kurumun bulunduğu devlete ait savaş gemileri tarafından çevrelenmiş durumda ?
0 yorum

İNUHA Abone Ol

© 2023 by TheHours. Proudly created with İnuha.com

Sitede yayınlanan içerikler izinsiz kullanılamaz. Tüm Hakları Saklıdır.
© 2020 İNUHA